NVM taxatie

Het taxeren van een woning kan om verschillende redenen nodig zijn. U kunt hierbij onder andere denken aan

Voor al deze zaken kunt u een beroep doen op de deskundigheid van de beëdigde/gecertificeerde NVM makelaar van de Taxatietopper. Wij mogen voor alle landelijke hypotheek geldverstrekkers taxeren en derhalve worden onze uitgebreid opgestelde taxatierapporten door alle banken aanvaard. Wij zorgen ervoor dat u uw taxatierapport uiterlijk binnen 5 werkdagen na taxatie in huis heeft.

Tevens zijn wij geregistreerd bij NRVT in de kamer WOZ. Wij kunnen desgewenst een contra taxatie voor u opstellen, indien u van mening bent te hoog te zijn aangeslagen voor de onroerende-zaakbelastingen.

De website Taxatietopper is in opdracht van Westerhoven makelaardij ontwikkeld. Het kantoor is lid van de NVM onder nummer 12310. De taxateur A.J. Westerhoven is beëdigd voor de rechtbank te Haarlem op 22 februari 2000 en is ingeschreven in het register van NRVT.

Kortom: voor een deskundige taxatie, uitgewerkt in een landelijk geaccepteerd NVM taxatierapport, kunt u bij ons terecht!